چك ليستي براي خريد خانه

خريد خانه احتمالا بزرگترين سرمايه گذاري هريك از ماست و بنابراين لازم است آن را به درستي انجام دهيم.خريدار بايد بخاطر داشته باشد كه بنگاه معاملات ملكي عمدتا طرف فروشنده است و بنابراين روي زيباي ملك را به وي نشان مي‌دهد.....

خريداري خانه

چك ليستي براي كمك به تصميم گيري آگاهانه خريداران خانه

 

خريدخانه احتمالا بزرگترين سرمايه گذاري هريك از ماست و بنابراين لازم است آن را بهدرستي انجام دهيم.

خريداربايد بخاطر داشته باشد كه بنگاه معاملات ملكي عمدتا طرف فروشنده است و بنابراينروي زيباي ملك را به وي نشان مي‌دهد.

ارزشگذاريروي خانه را با كمك متخصصان انجام دهيد حتي اگر مجبور باشيد براي اين كار هزينه ايبپردازيد، زيرا از بسياري مشكلات آتي پيشگيري مي كند.فرقي نمي كند كه داريد جاييرا مي خريد و يا اجاره مي كنيد.در هردو صورت، دانستن سئوالات لازم و به كاربردنمشورت متخصصان به شما كمك خواهد كردكه سرمايه گذاري بهتري انجام دهيد.

آيافروشنده يا بنگاه از هرگونه مشكلي در ملك خبردارند؟

ازفروشنده و بنگاه و حتي همسايگان در مورد اشكلات احتمالي ملك بپرسيد.اگر ملك در يكمجتمع واقع است، پرسيدن از مدير يا هيئت مديره نيز راه خوبي براي پي بردن بهمشكلات آن است.

چهجنبه هاي سازه اي را بايد كنترل كرد؟

برايهمه املاك،فارغ از سن و نحوه طراحي ساختمان، حداقل كنترلها به شرح زيراست:

-         شرايطسقف،

-         لولهكشي(شامل كنترل فشار آب و همه شيرآلات و...)،

-         برقساختمان (شامل كنتور،تابلوبرق، سيمكشي و...)،

-         كنترلپي و اسكلت(به هرنحو ممكن)،

-         عايقبندي حرارتي (سقف، ديوارها و كف)،

-         شرايطديوارها، پياده روها و پاركينگ،

-         هرگونهجابجايي،نشست و تغييرشكلهاي احتمالي(كه بعنوان مثال موجب ايجاد درز در گوشه پنجرهها و يا خوب بسته نشدن درها و پنجره ها شود)

-         هرگونهتغييرات در ساختمان نسبت به نقشه اوليه تاييد شده ملك،

-         نشت ونفوذ آب ،بويژه در شرايط زير:

-         پوششيكپارچه نماي ساختمان با نماي سيماني يا ورقه هاي پلي استيرن پوشيده شده با سيمانو رنگ)،

-         بيشاز يك نوع پوشش در نماي ساختمان،

-         سقفبدون بارانگير و پيشآمدگي ،

-         سقفداراي طرح پيچيده،

-         بالكنبويژه بر روي اتاقها،

-         ناودانهايداخل ساختمان،

-         پوششنماي ساختمان كه مستقيما به زمين وصل شده باشد،

-         آبچكنداشتن در و پنجره،

-         دستاندازهاي پشت بام و بالكن كه شيب كافي و يا پوشش آبچك ندارند،

خودتانشخصا، به دنبال نشانه هاي نشت و نفوذ آب بگرديد،ازجمله درجاهايي كه آب بصورتمشهودي آسيب زده،تركهاي پوشش نماي خارجي ساختمان، رد نم روي سقف و ديوارهاي داخلي،بادكردگيو رنگ متفاوت ديوارها و ازاره ديوار ها و بالكن طبقه بالا كه آب آن براحتي تخليهنمي شود.از مالك واحد بالايي بخواهيد كه مبلمان و قالي را از كف آشپزخانه و بالكنيكه به نشت آب از ان مشكوك هستيد ، كنار بزند تا بتوانيد آنرا بررسي كنيد.

علاوهبراين، بدانيد كه خانه هاي قديمي، غالبا در مقابل تبادل سرما و گرما عايق نيستند.پسلازم است آنها را از اين جهت نيز كنترل كنيد.

قراردادخريد

برايخريد حتما از قراردادهاي خريد استاندارد(مبايعه نامه) كه داراي آرم اتحاديهمشاوران املاك و شماره سريال است استفاده كنيد.مبايعه نامه را كامل بخوانيد و دقتكنيد كه مشاور املاك در آن چه مي نويسد . همراه بردن يك وكيل و يا حداقل يك نفر آگاهبه امور ملكي و قراردادي، كمك مي كند كه بعدا كمتر مشكل داشته باشيد.

چك ليست خلاصه براي خريداري خانه

رديف

شرح كار

كنترل

1

در مورد تمامي مسايل ملك از فروشنده ، بنگاه ،همسايگان و هيئت مديره مجتمع سئوال كنيد.

 

 

خودتان شخصا ساختمان را كنترل كنيد.ازجمله :

2

سقف

 

3

لوله كشي و فشار آب

 

4

برق ساختمان

 

5

پي و اسكلت

 

6

عايق بندي حرارتي

 

7

شرايط ديوارها، پياده روها و پاركينگ

 

8

هرگونه جابجايي،نشست و تغييرشكلهاي احتمالي

 

9

هرگونه تغييرات در ساختمان نسبت به نقشه اوليه تاييد شده ملك

 

 

نشت و نفوذ آب ،بويژه در شرايط زير:

10

پوشش يكپارچه نماي ساختمان با نماي سيماني يا ورقه هاي پلي استايرن پوشيده شده با سيمان و رنگ)

 

11

بيش از يك نوع پوشش در نماي ساختمان،

 

12

سقف بدون بارانگير و پيشآمدگي

 

13

سقف داراي طرح پيچيده

 

14

بالكن بويژه بر روي اتاقها

 

15

ناودانهاي داخل ساختمان

 

16

پوشش نماي ساختمان كه مستقيما به زمين وصل شده باشد

 

17

آبچك نداشتن در و پنجره

 

18

دست اندازهاي پشت بام و بالكن كه شيب كافي و يا پوشش آبچك ندارد

 

19

بررسي پرونده ملك در شهرداري محل وكنترل خلاف ساختماني حل نشده و مشكلات احتمالي ديگر

 

20

كمك گرفتن از مشاور حقوقي در خصوص مشكلات بند 19

 

21

كمك گرفتن از يك مهندس ساختمان ورزيده براي بررسي ساختمان و مجتمع از نقطه نظر فني و تدوين گزارش مكتوب و رسمي

 

22

كمك گرفتن از مشاورحقوقي در باره قرارداد خريد(مبايعه نامه)

 

23

امضا نكردن قرارداد تا زماني كه كاملا از درستي خريدتان مطمئن نشده ايد

 

 پايان مطلب: 1395/12/25         تعداد بازدیدازخبر: 572   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  8  *  1

   


مـهمترین اخـبار  

پناهگاه ضروری ساخته شده از مقوا
بناهای او اغلب به عنوان مسکن موقت، برای کمک به محرومان در کشورهای فاجعه زده مانند هائیتی، رواندا یا ژاپن در نظر گرفته شدند. اما اغلب این ساختمان‌ها‌ برای مدتها‌ی طولانی پس از اینکه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به چشم اندازی مورد علاقه ی مردم مبدل می‌شوند
بررسی عملکرد شرکتهای خدمات مهندسی آزمایش بتن در استان البرز
در ادامه به منظور دانستن نحوه ارایه این خدمات، تاثیر خدمات یاد شده بر کیفیت بتن تولیدی و نیز میزان رضایت مندی اهالی فن و بهره برداران، مرروی خواهیم داشت بر فرآیند جاری شرکتهای خدمات آزمایشگاهی بتن در استان البرز.
داستان زنجره و مورچه
حکایت همیشگی ما با زمین لرزه ها و بحران ها -یادداشتی از مهندس بیات ماکو
اظهارات معاون وزیر راه درمورد سود بخش مسکن
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به این که افزایش قیمت مسکن ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است، پس هنوز بازار مسکن سودده نیست.

اخبارحوزه ساختمان