روش مدیریت مجتمع مسکونی

به تورنتوی کانادا و یکی از مجتمع های مسکونی این شهر می رویم. در این شهر کار اداره مجتمع های مسکونی نه با افراد منتخب ساکنان بلکه با فرد برگزیده شرکت های تخصصی در زمینه اداره ساختمان

تا آنجا که یادم می آید دربلوک مسکونی ما خرداد هر سال دوبار آگهی مجمع عمومی زده می شد، یک بار تعداد به حدنصاب نمی رسید و بار دوم که با هر تعداد رسمی بود، چند نفری داوطلب پست مدیرعاملیمی شدند. این که ساکن بلوک بودن الزام بود یا ترجیح داشت خاطرم نیست ولی دست کم یکمزیت قطعی بود. خیلی ها فکر می کردند کسی که ساکن همان جا باشد با مشکلات آشناییبهتری هم دارد. از بین داوطلبان و با رای حداقلی از ساکنان در مجمع، یک نفر به مدتیک سال سکان مدیریت بلوکی را در دست می گرفت که بیش از 500 خانواده در آن زندگی میکردند.

مسائل تاسیساتی، فضای سبز، نگهبانی، آسانسور،نگهداری و تعمیرات و ده ها و بلکه صدها مسئله ریز و درشت وجود داشت که مدیرعاملباید با آن ها دست و پنجه نرم می کرد تا اگر بتواند و به عنوان یک دستاورد مهم خرجو دخل بلوک را متعادل نگه دارد و شارژهای اضافه بر سازمان به ساکنان تحمیل ننماید.این نوع انتخاب مدیرعامل و اداره مجتمع ها شاید در غالب بلکه همه مراکز مسکونی درکشورمان جریان داشته و روالی عادی به شمار می رود. نکته قابل تامل اینجاست کهمعمولا این افراد داوطلب کسانی هستند که بازنشسته و فاقد شغل بوده و تجربه و دانشخاصی در زمینه اداره یک مجتمع مسکونی ندارند.

 اما آیا در همه جای دنیا همین روشرا دنبال می کنند و آیا تجربه دیگری هست که هزینه کمتر و بهره وری بیشتری داشتهباشد؟


به تورنتوی کانادا و یکی از مجتمع های مسکونی اینشهر می رویم. در این شهر کار اداره مجتمع های مسکونی نه با افراد منتخب ساکنانبلکه با فرد برگزیده شرکت های تخصصی در زمینه اداره ساختمان هاست. مدیرعامل ازمیان دوره دیده های این رشته که به استخدام شرکت مربوطه درآمده اند انتخاب میشوند. این افراد باید از لحاظ نظری دوره های مرتبط شامل قوانین مجتمع های مسکونی،اداره و ارتباطات انسانی، طراحی مالی برای مجتمع های مسکونی و اداره فیزیکیساختمان را در کالج گذرانده باشند و از نظر عملی هم با کارآموزی یا شروع کار بهعنوان دستیار، صلاحیت خود را برای شرکت مربوطه اثبات کنند. کادر اداری هم کهمعمولا شامل یک منشی مسلط دوره دیده هست توسط شرکت اداره کننده انتخاب می شود. یکشرکت ممکن است ده ها مجتمع مسکونی در سطح شهر را اداره کند و حسن شهرت می تواندباعث انتخاب این شرکت برای اداره مجتمع های جدید یا انتخاب پس از خاتمه قرارداد باشرکت قبلی شود.

به این ترتیب کسی مجتمع را اداره می کند که تخصص اینکار را دارد، نیروی انسانی مربوطه از جمله نگهبانان هم دوره دیده اند برای همین یکنگهبان ورودی هم بر دوربین های کل مجتمع نظارت دارد، هم پاسخ گوی خودروهای میهمانیا خدماتی است، هم بسته های پستی را تحویل می گیرد و هم در صورت اضطرار و در همهساعات شبانه روز با عوامل امدادی تماس حاصل می نماید. این سایت 
1choicepropertymanagement.com یکی از شرکت هایی است که در تبلیغات خود نوشته است: "ما تلاش می کنیم که با زیر نظر داشتن مسائلساکنان و بازرسی های دوره ای ساختمان، تعمیرات هزینه بردار را حذف کنیم و خدماتتعمیر و نگهداری را تماس ساکنان ارائه دهیم". در این نشانی هم یکی از کالج هاآگهی مربوط به پذیرش داوطلب دوره مدیریت مجتمع مسکونی را درج کرده است: www.humber.ca/continuingeducation/program/property-management

به این ترتیب به نظر می رسد انتخاب یک فرد از بینگزینه های بسیار محدود و تصدی شغل مدیریت مجتمع مسکونی و اداره آن با اتکای صرف بهتوانایی های درونی اشخاص و آزمون و خطا با شرایط کنونی جامعه و پیچیده تر شدن امورشهری هماهنگ نیست. شاید در نگاه اول آوردن فردی بازنشسته و ساکن بلوک امری اقتصادیو مقرون به صرفه باشد ولی در مقایسه با مجموع دخل و خرج مجتمع مسکونی در طی سال،بی تردید رقم حقوق مدیرعامل بسیار کوچکتر از اتلاف سرمایه های بزرگ احتمالی خواهدبود. برای نهادینه کردن تخصص در زمینه اداره مجتمع های مسکونی هم نهادهای بالادستیمثل وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار باید به فکر تدوین قوانین و ایجاد زمینهتاسیس شرکت های تخصصی و تربیت نیروی انسانی ماهر در قالب دانشگاه های علمی کاربردییا فنی و حرفه ای باشند و هم فرهنگ ما به سمتی برود که هر کاری، حتی اموری که بهنظر مهارتی می رسند با مجوز، گواهینامه و پس از طی دوره های حرفه ای به کسی دادهشوند.

اما مجتمع مسکونی فقط مجموعه ای از سیمان و دیوار،تاسیسات و واحدهای پشتیبانی نیست بلکه، اجتماعی زنده با نیازهای فرهنگی، اجتماعی،رفاهی و اداری خاص خود شمرده می شود. در کانادا هیات مدیره ساختمان که منتخب ونماینده ساکنان هستند، وظیفه انتخاب شرکت اداره کننده، نظارت بر اجرای قوانین،گرفتن تصمیماتی نظیر تعمیرات ساختمان و  موضوعات مالی را بر عهده دارد و درزیر مجموعه آن ها کمیته های مختلفی شکل می گیرد که در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعیفعال هستند، نظیر کمیته فرهنگی (برای برگزاری جشن ها و مناسبت ها)، کمیته خوش آمدگویی (برای ملاقات قدیمی ها با تازه واردان ساختمان و آشنا کردن آن ها با مقررات)،کمیته بازیافت (رسیدگی، نظارت و فرهنگ سازی برای دفع صحیح زباله)، کمیته آموزش(برگزاری دوره های آموزش توسط داوطلبان به ساکنان علاقه مند) و ... که هر کمیتهتوسط افراد داوطلب اداره می شود.

در کانادا وقتی آپارتمانی به تازگی خریداری یا اجارهداده می شود، کمیته خوش آمدگویی با اعزام یک یا دو نماینده ضمن خوش آمد گفتن بهتازه واردان، ابتدا بروشورهای اطلاع رسانی را به خانواده جدید ارائه و سپس از آنها دعوت می کنند تا در جلسه ای با حضور تازه واردان یک ماه شرکت و با مجتمع مسکونیبهتر آشنا شوند، از فضای آسانسورها همیشه برای الصاق پوسترهای آموزشی که بیشتر بهصرفه جویی انرژی یا دفع صحیح زباله مربوط می شود، استفاده می کنند، افراد داوطلباعم از بازنشسته یا شاغل نیز می توانند کلاس های زبان، آشپزی، قرائت شعر و داستانو ... را به کسانی که تمایل دارند، عرضه نمایند. این ها می توانند نمونه هایی خوبیباشند از فرهنگ آپارتمان نشینی و تجربیات مثبتی که برای ما هم سودمند هستند.

نویسنده : حمید مقیمی

منبع: الفپايان مطلب: 1395/12/25         تعداد بازدیدازخبر: 564   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  5  *  2

   


مـهمترین اخـبار  

پناهگاه ضروری ساخته شده از مقوا
بناهای او اغلب به عنوان مسکن موقت، برای کمک به محرومان در کشورهای فاجعه زده مانند هائیتی، رواندا یا ژاپن در نظر گرفته شدند. اما اغلب این ساختمان‌ها‌ برای مدتها‌ی طولانی پس از اینکه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به چشم اندازی مورد علاقه ی مردم مبدل می‌شوند
بررسی عملکرد شرکتهای خدمات مهندسی آزمایش بتن در استان البرز
در ادامه به منظور دانستن نحوه ارایه این خدمات، تاثیر خدمات یاد شده بر کیفیت بتن تولیدی و نیز میزان رضایت مندی اهالی فن و بهره برداران، مرروی خواهیم داشت بر فرآیند جاری شرکتهای خدمات آزمایشگاهی بتن در استان البرز.
داستان زنجره و مورچه
حکایت همیشگی ما با زمین لرزه ها و بحران ها -یادداشتی از مهندس بیات ماکو
اظهارات معاون وزیر راه درمورد سود بخش مسکن
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به این که افزایش قیمت مسکن ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است، پس هنوز بازار مسکن سودده نیست.

اخبارحوزه ساختمان