چك ليست انتخاب مجري ساختمان

..چك ليستي از مواردي كه بهنگام برگزيدن مجري ساختمان تان بايد رعايت كنيد


نوشته:بابفورميزانو، سايت www.about.com

ترجمه،تلخيص و تطبيق با شرايط ايران: سايت www.sanama.ir

چگونه يك مجري ساختمان خوب انتخاب كنيم؟

1- ازهمين حالا به فكرش باشيد. اگر انتخاب مجري ساختمان را به  زمان كلنگ زني موكول كرده‌ايد ،بعيداست بتوانيد تعداد زيادي گزينه را بررسي كرده وبهترين را برگزينيد.پس از همين حالا به دنبالش باشيد.

2-آسانترين و در عين حال يكي از بهترين راهها سراغ گرفتن از دوستان، خانواده و يا يك متخصص قابل اعتماداست. انتخاب از روي ليست سازمانهاو نيز آگهي هاي تجاري راه كاملي نخواهد بود.

3-وقتي تعدادي را شناسايي كرديد، ايشان راببينيد. ارتباطي را برقرار مي كنند و حرفه‌اي بودنشان را ارزيابي كنيد. قابل اطمينان و احترام ، وقت شناس بودن و توانايي برقراري ارتباط موثر، برخي از مهمترينخصايصي است كه يك مجري ساختمان  بايستي در كنار توانمنديهاي  حرفه‌اي داشته باشد.درواقع ، هرچه قدر هم يك گزينه خوب باشد، اگر فاقد خصايص مزبور بود،انتخابش نكنيد.

4-متاسفانه بايستي مراقب اعتياد گزينه هاي بهمواد مخدر و الكل هم باشيد.حتي اگر به اين مطلب شك كرديد،استخدامش نكنيد.

5- وحالا چك ليستي از مواردي كه بهنگام برگزيدنمجري ساختمان تان بايد رعايت كنيد.به اين موارد رتبه هاي بهترين،مطلوب، خوب، قابلت حمل و مردود بدهيد.

رتبه

شرح

مورد

رديف

شناسايي مجري ساختمان

1

بهترين

قبلا رابطه كاري خوب و موفقي با وي داشته ايد.

1-1

مطلوب

از سوي خانواده يا دوستان قويا توصيه شده است.

1-2

خوب

اعتبارش برشما روشن است ولي تجربه كاري مستقيمي با وي نداشته‌ايد.

1-3

قابل تحمل

وي را از يك آگهي ويا از فهرست مجريان سازمان يافته‌ايد.

1-4

دارابودن پروانه اشتغال

2

بهترين

مجري داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي استان مربوطه كه هيچگونه سابقه نامطلوب كاري و شخصيتي ندارد.

2-1

قابل تحمل

مجري داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي استان مربوطه كه ظرف 3 سال گذشته، هيچگونه سابقه نامطلوب كاري و شخصيتي ندارد.

2-2

مردود

مجري داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي استان مربوطه كه ظرف 3 سال گذشته شكايت طرح شده و يا جاري عليه وي وجود دارد.

2-3

مردود

بدون پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسي

2-4

بيمه

3

 پايان مطلب: 1395/12/26         تعداد بازدیدازخبر: 493   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  1  *  2

   


مـهمترین اخـبار  

اظهارات معاون وزیر راه درمورد سود بخش مسکن
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به این که افزایش قیمت مسکن ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است، پس هنوز بازار مسکن سودده نیست.
سوزوکی، به سودکی؟
سازمان نظام مهندسی استان البرز یک دستگاه خودروی سوزوکی گرند ویتارا به ارزش 140 میلیون تومان در اسفند ماه سال 95 خریداری و در اختيار اداره كلى قرار داده كه جايگاه نظارتى دارد.
ابهامات ابلاغیه حداکثر 400 متر
در نظر بگیرید پروانه در سال 95 صادر شده است و مالک در سال 96 عملیات ساختمانی را شروع و در سال 98 پایانکاردرخواست کند. این نیم کار اضافه، مربوط به چه سالی است؟ سال ثبت طراحی در ظرفیت مهندس؟ سال وقوع تخلف؟ یا سال صدور پایانکار؟
ابلاغیه محاسبه تعداد کارهای زیر 400 مترمربع
در ابلاغیه دکتر مظاهری به سازمان نظام مهندسی جهت تشویق مهندسان به طراحی کارهایِ با متراژ کم، حد و مرز جدیدی برای حداکثر تعداد کار مهندسان تعریف شده است.

اخبارحوزه ساختمان