چك ليست انتخاب مجري ساختمان

..چك ليستي از مواردي كه بهنگام برگزيدن مجري ساختمان تان بايد رعايت كنيد


نوشته:بابفورميزانو، سايت www.about.com

ترجمه،تلخيص و تطبيق با شرايط ايران: سايت www.sanama.ir

چگونه يك مجري ساختمان خوب انتخاب كنيم؟

1- ازهمين حالا به فكرش باشيد. اگر انتخاب مجري ساختمان را به  زمان كلنگ زني موكول كرده‌ايد ،بعيداست بتوانيد تعداد زيادي گزينه را بررسي كرده وبهترين را برگزينيد.پس از همين حالا به دنبالش باشيد.

2-آسانترين و در عين حال يكي از بهترين راهها سراغ گرفتن از دوستان، خانواده و يا يك متخصص قابل اعتماداست. انتخاب از روي ليست سازمانهاو نيز آگهي هاي تجاري راه كاملي نخواهد بود.

3-وقتي تعدادي را شناسايي كرديد، ايشان راببينيد. ارتباطي را برقرار مي كنند و حرفه‌اي بودنشان را ارزيابي كنيد. قابل اطمينان و احترام ، وقت شناس بودن و توانايي برقراري ارتباط موثر، برخي از مهمترينخصايصي است كه يك مجري ساختمان  بايستي در كنار توانمنديهاي  حرفه‌اي داشته باشد.درواقع ، هرچه قدر هم يك گزينه خوب باشد، اگر فاقد خصايص مزبور بود،انتخابش نكنيد.

4-متاسفانه بايستي مراقب اعتياد گزينه هاي بهمواد مخدر و الكل هم باشيد.حتي اگر به اين مطلب شك كرديد،استخدامش نكنيد.

5- وحالا چك ليستي از مواردي كه بهنگام برگزيدنمجري ساختمان تان بايد رعايت كنيد.به اين موارد رتبه هاي بهترين،مطلوب، خوب، قابلت حمل و مردود بدهيد.

رتبه

شرح

مورد

رديف

شناسايي مجري ساختمان

1

بهترين

قبلا رابطه كاري خوب و موفقي با وي داشته ايد.

1-1

مطلوب

از سوي خانواده يا دوستان قويا توصيه شده است.

1-2

خوب

اعتبارش برشما روشن است ولي تجربه كاري مستقيمي با وي نداشته‌ايد.

1-3

قابل تحمل

وي را از يك آگهي ويا از فهرست مجريان سازمان يافته‌ايد.

1-4

دارابودن پروانه اشتغال

2

بهترين

مجري داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي استان مربوطه كه هيچگونه سابقه نامطلوب كاري و شخصيتي ندارد.

2-1

قابل تحمل

مجري داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي استان مربوطه كه ظرف 3 سال گذشته، هيچگونه سابقه نامطلوب كاري و شخصيتي ندارد.

2-2

مردود

مجري داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي استان مربوطه كه ظرف 3 سال گذشته شكايت طرح شده و يا جاري عليه وي وجود دارد.

2-3

مردود

بدون پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسي

2-4

بيمه

3

 پايان مطلب: 1395/12/26         تعداد بازدیدازخبر: 548   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  1  *  6

   


مـهمترین اخـبار  

پناهگاه ضروری ساخته شده از مقوا
بناهای او اغلب به عنوان مسکن موقت، برای کمک به محرومان در کشورهای فاجعه زده مانند هائیتی، رواندا یا ژاپن در نظر گرفته شدند. اما اغلب این ساختمان‌ها‌ برای مدتها‌ی طولانی پس از اینکه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به چشم اندازی مورد علاقه ی مردم مبدل می‌شوند
بررسی عملکرد شرکتهای خدمات مهندسی آزمایش بتن در استان البرز
در ادامه به منظور دانستن نحوه ارایه این خدمات، تاثیر خدمات یاد شده بر کیفیت بتن تولیدی و نیز میزان رضایت مندی اهالی فن و بهره برداران، مرروی خواهیم داشت بر فرآیند جاری شرکتهای خدمات آزمایشگاهی بتن در استان البرز.
داستان زنجره و مورچه
حکایت همیشگی ما با زمین لرزه ها و بحران ها -یادداشتی از مهندس بیات ماکو
اظهارات معاون وزیر راه درمورد سود بخش مسکن
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به این که افزایش قیمت مسکن ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است، پس هنوز بازار مسکن سودده نیست.

اخبارحوزه ساختمان