عوارض حذف وکسری پارکینگ غیرقانونی است

مطابق رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ ممنوع است

دیووان عدالت اداری وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ از سوی شهرداری و شورا ها را غیر قانونی میداند و تا کنون تمامی شکایات وارده در این خصوص را وارد دانسته و رای به ابطال آن داده است. 

رای مشروحه زیر نمونه ای از آرای صادره شکایات از شوراها و شهرداری های  بابت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ می باشد.

هیاتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/2/1395 با حضور رئیس ومعاونین دیوان عدالت  اداری و  رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان دایرگردید و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمودهاست.

رایهیات عمومی

نظربه این که قانون گذار به شرح تبصره ۵ مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداری درخصوص عـدم رعایت  پارکینگ و یـا کسری آن تعیین تکلیف کـرده است و متخلف بـر اساسرای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌ شود و هیات عمومیدیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷ـ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مصوبات تعدادی ازشوراهای  اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطالکرده است، بنابراین ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهرشاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شدهاست و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ‌شود.

رئیسهیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامیپايان مطلب: 1395/12/26         تعداد بازدیدازخبر: 502   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  7  *  1

   


مـهمترین اخـبار  

پناهگاه ضروری ساخته شده از مقوا
بناهای او اغلب به عنوان مسکن موقت، برای کمک به محرومان در کشورهای فاجعه زده مانند هائیتی، رواندا یا ژاپن در نظر گرفته شدند. اما اغلب این ساختمان‌ها‌ برای مدتها‌ی طولانی پس از اینکه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به چشم اندازی مورد علاقه ی مردم مبدل می‌شوند
بررسی عملکرد شرکتهای خدمات مهندسی آزمایش بتن در استان البرز
در ادامه به منظور دانستن نحوه ارایه این خدمات، تاثیر خدمات یاد شده بر کیفیت بتن تولیدی و نیز میزان رضایت مندی اهالی فن و بهره برداران، مرروی خواهیم داشت بر فرآیند جاری شرکتهای خدمات آزمایشگاهی بتن در استان البرز.
داستان زنجره و مورچه
حکایت همیشگی ما با زمین لرزه ها و بحران ها -یادداشتی از مهندس بیات ماکو
اظهارات معاون وزیر راه درمورد سود بخش مسکن
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به این که افزایش قیمت مسکن ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است، پس هنوز بازار مسکن سودده نیست.

اخبارحوزه ساختمان