عوارض حذف وکسری پارکینگ غیرقانونی است

مطابق رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ ممنوع است

دیووان عدالت اداری وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ از سوی شهرداری و شورا ها را غیر قانونی میداند و تا کنون تمامی شکایات وارده در این خصوص را وارد دانسته و رای به ابطال آن داده است. 

رای مشروحه زیر نمونه ای از آرای صادره شکایات از شوراها و شهرداری های  بابت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ می باشد.

هیاتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/2/1395 با حضور رئیس ومعاونین دیوان عدالت  اداری و  رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان دایرگردید و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمودهاست.

رایهیات عمومی

نظربه این که قانون گذار به شرح تبصره ۵ مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداری درخصوص عـدم رعایت  پارکینگ و یـا کسری آن تعیین تکلیف کـرده است و متخلف بـر اساسرای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌ شود و هیات عمومیدیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷ـ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مصوبات تعدادی ازشوراهای  اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطالکرده است، بنابراین ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهرشاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شدهاست و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ‌شود.

رئیسهیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامیپايان مطلب: 1395/12/26         تعداد بازدیدازخبر: 271   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  2  *  8

   


مـهمترین اخـبار  

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395
به گزارش صنما، در این فایل آموزشی علاوه بر راهنمایی نحوه تکمیل اظهارنامه به صورت صفحه به صفحه، ویژگی های جدید و مهم اظهارنامه مالیاتی تشریح شده است.
اولین جلسه منتخبین شورای شهر کرج
جلسه مشترک منتخبین لیست امید پنجمین شورای شهر کرج و احزاب اصلاح طلب برگزار شد
بدون شام هم می‏شود
هنوز زود است که قضاوت کنیم . در واقع این چگونگی رفتار پیروز شدگان انتخابات شوراست که تداوم و پیشرفت این راه را تثبیت و یا بازگشت به گذشته را رقم می‏زند.
رقابت با پديده احمدى نژاديسم
یادداشتی از دکتر احمد رضا عاملی‏. این متن توسط ستاد فضاى مجازى دكتر روحانى در استان البرز به شكل حاضر تنظيم و منتشر شده است

اخبارحوزه ساختمان